Aluthermo, din partner i energibesparelse

Aluthermo®, det tynde refleksive isoleringssystem, har været brugt i mange år i nybyggeri og ved renovering af bygninger.
Dette fleksible komplekse system består af flere lag aluminium og indesluttet tør luft.
Det muliggør en effektiv energibesparelse.

Materialets usædvanlige tilpasningsevne gør det meget nemt at opsætte.
Aluthermo® kan derfor anvendes inden for praktisk talt alle tænkelige områder for termisk isolering.

Dets holdbarhed er blevet forbedret takket være en gennemprøvet ny teknologi, og Aluthermo® er derfor sæson efter sæson den nye definition på komfort.

Se video om 3 ting, der definerer stjernearkitekten Bjarke Ingels

PRODUKTION

Produktionen af Aluthermo® og af Aluthermo Quattro® er resultatet af løbende forskning og produktudvikling udført af Aluthermo SA. Da vi ønsker at tilbyde et perfekt produktudvalg, arbejder vi tæt sammen med videnskaben.

Aluthermo SA sørger selv for udvikling og forhandling af sine kompakte refleksionsisoleringsmaterialer.
Vor tekniske-kommercielle stab udgør grundlaget for vor kundetilpasset opfølgning.

Kunden bliver rådgivet om alle de mulige anvendelser og løsninger, som vort produkt kan imødekomme.

Vor egen kvalitetskontrol er fulgt af en ekstern kvalitetskontrol udført af Fraunhofer Institut og garanterer et produkt, der imødekommer de professionelle krav.

Vor lagerkapacitet giver os mulighed for at garantere en hurtig service og levering.

REFLEKSIV ISOLERING

SÅDAN FUNGERER DET

Refleksiv isolering har været brugt i udlandet i mere end 30 år og stammer oprindeligt fra rum- og flyindustrien, hvor kravene til minimal tykkelse og vægt men med høj isoleringsevne betyder at man ikke kan anvende traditionel masseisolation.

Aluthermo Quattro er kun 10 mm tykt men isolerer betydeligt, såfremt Aluthermo Quattro installeres korrekt i henhold til producentens installationsvejledning, der bl.a. består af meget omfattende konstruktionsdetaljer på tage, i vægge og gulve.

Aluthermo Quattro skal installeres med en luftspalte på 10 mm på begge sider for at give fuld effekt, men kan også indstøbes i f.eks. betongulv eller anvendes under trægulve.

TERMISK STRÅLING

Overførsel af varme via infrarød stråling uden direkte kontakt mellem legemerne.

Aluthermo® er på begge sider dækket af en folie poleret aluminium med en tykkelse på 30 µm. Aluminium har en meget høj refleksion og udgør derfor en betydelig spærring af varmeførsel via stråling.

VARMELEDNING

Overførsel af varme fra et legeme til et andet ved direkte kontakt.

De forskellige komponenter i Aluthermo® er en effektiv bremse af varmeledningsfænomenet indvendig i produktet.

Det også Aluthermo lignende materiale man benytter på Hubble teleskopet, netop fordi det bremser varmeledning.

ALUTHERMO PÅ TAG

Tagets isolering er en absolut prioritet for dem, der ønsker at spare energi. Taget er den vigtigste kilde til energitab i et hjem.

Da den tynde tagisolering Aluthermo® også fungerer som tagmembran og dampspærre, er dens installation fra ydersiden over bjælkerne meget enkel og kræver kun en meget enkelt montage.

I en renoverings situation skal du blot rulle Aluthermo ud over bjælkerne, spørgsmålet om luftgab, højde eller form af spærre er ikke længere et problem.

Den tynde reflekterende isolering Aluthermo® er meget fleksibel, tilpasser sig alle tagformer og forhindrer forøgelse af tykkelsen i konstruktionen.
Bygningens arkitektur er ikke påvirket, hvilket er særligt godt for børsnoterede bygninger, da taget ikke behøver at blive ændret.

Aluthermo®’s stærke reflekterende egenskab afspejler mere end 95% af solstrålingen og forbedrer omgivelsestemperaturen ved at reducere overophedning om sommeren.

KONVEKTION

Bevægelse af luften på grund af forskelle i temperatur.

Aluthermo® er fuldstændig lufttæt.

FUGTIGHED

Jo højere luftfugtighed, jo bedre ledning af energi.

De indvendige polyethylenlag i Aluthermo® indeholder tør luft, der ikke er i kontakt med den omgivende luft. Aluminiumets beskyttelse af denne film gør den til en kompleks fugtighedsspærre

Normalt består varmeoverførsel i et hus af:

60 – 75% infrarød stråling

20 – 25% konvektion

5 -10% transmission

Refleksiv isolering er i stand til tilbagekaste 97% af den infrarøde stråling i modsætning til konventionel isolering, der ikke tilbagekaster infrarød stråling men i stedet for absorberer den infrarøde stråling, hvilket medfører en opvarmning af selve materialet.

Med andre ord refleksiv isolering gør noget ved 97% af de 75% infrarød stråling, mens konventionel isolering kun gør noget ved de resterende 25% konvektion og transmission.

Endvidere virker refleksiv isolering også ved konvektion og transmission på grund af det indbyggede mellemlag af polyethylen, der består af lufthulrum ligesom konventionel isolering.

Vores adresse

Rådhusgade 8
4990 Sakskøbing
Danmark
CVR.: 32262465

Du kan her betale med:

Send os en e-mail

info@2tbyg.dk